Bảo trì công trình xây dựng là gì? Quy trình bảo trì công trình xây dựng

Bảo trì công trình xây dựng là việc rất quan trọng và cần thiết để giúp cho công trình đảm bảo sự an toàn và chất lượng. Vậy quy trình bảo trì công trình xây dựng là như thế nào? Mẫu quy trình bảo trì công trình ra sao? Hãy cùng tìm hiểu với tintucxaydung.com qua bài viết dưới đây để hiểu rõ hơn nhé.

Không ai muốn công trình xây dựng của mình bị xuống cấp hay có hư hỏng, tuy nhiên theo thời gian hoặc gặp một số trường hợp khiến công trình bị xuống cấp thì cần đến sự tu bổ, bảo trì.

Bảo trì công trình xây dựng là gì?

Bảo trì công trình xây dựng là thực hiện các công việc để đảm bảo và duy trì sự vận hành bình thường, an toàn của công trình theo quy định của thiết kế trong quá trình khai thác sử dụng.

Mẫu bảo trì công trình xây dựng sẽ do nhà thầu thiết kế đảm nhận và bàn giao cho chủ đầu trong quá trình phê duyệt và quá trình bảo trì.

Quá trình bảo trì công trình xây dựng có thể bao gồm một hoặc một số nội dung hat toàn bộ các công việc như: Kiểm tra, quan trắc, kiểm định chất lượng, bảo dưỡng và sửa chữa công trình. Tuy nhiên các hoạt động này sẽ không bao gồm việc làm thay đổi công năng và quy mô của công trình.

Yêu cầu bảo trì công trình xây dựng được quy định cụ thể như sau:

– Các công trình và hạng mục công trình xây dựng khi đã đưa vào khai thác và sử dụng cần phải được bảo trì.

– Quy trình bảo trì công trình xây dựng phải thông qua chủ đầu tư tiến hành tổ chức lập quy trình và phê duyệt trước khi đưa hạng mục công trình và công trình xây dựng vào khai thác, sử dụng. Quá trình bảo trì cần phải thích hợp với mục đích sử dụng.

– Việc bảo trì công trình xây dựng bắt buộc phải đảm bảo an toàn với công trình xây dựng, người và tái sản.

– Chủ sở hữu hay người quản lý sử dụng công trình xây dựng phải có trách nhiệm trong quá trình bảo trì công trình xây dựng, máy móc và thiết bị của công trình.

– Quá trình bảo trì công trình xây dựng phải tuân thủ theo kế hoạch và quy trình đã đã phê duyệt.

Quy trình bảo trì công trình xây dựng

Quy trình bảo trì công trình xây dựng tuân thủ theo quy định của pháp luật tại khoản 1 Điều 38 của Nghị định 46/2015/NĐ – CP, các nội dung bao gồm:

– Các thông số kỹ thuật, công nghệ của công trình, bộ phận công trình và thiết bị công trình;

– Quy định đối tượng, phương pháp và tần suất kiểm tra công trình;

– Quy định nội dung và chỉ dẫn thực hiện bảo dưỡng công trình phù hợp với từng bộ phận công trình, loại công trình và thiết bị lắp đặt vào công trình;

– Quy định thời điểm và chỉ dẫn thay thế định kỳ các thiết bị lắp đặt vào công trình;

– Chỉ dẫn phương pháp sửa chữa các hư hỏng của công trình, xử lý các trường hợp công trình bị xuống cấp;

– Quy định thời gian sử dụng của công trình;

– Quy định về nội dung, thời gian đánh giá định kỳ đối với công trình phải đánh giá an toàn trong quá trình khai thác sử dụng theo quy định của pháp luật có liên quan;

– Xác định thời điểm, đối tượng và nội dung cần kiểm định định kỳ;

– Quy định thời điểm, phương pháp, chu kỳ quan trắc đối với công trình có yêu cầu thực hiện quan trắc;

– Các chỉ dẫn khác liên quan đến bảo trì công trình xây dựng và quy định các điều kiện nhằm bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh môi trường trong quá trình thực hiện bảo trì công trình xây dựng.

Trách nhiệm lập và phê duyệt quy trình bảo trì công trình xây dựng được quy định tại khoản 2 Điều 28 Nghị định 46/2015/NĐ – CP.

– Nhà thầu thiết kế xây dựng công trình lập và bàn giao cho chủ đầu tư quy trình bảo trì công trình xây dựng, bộ phận công trình với hồ sơ thiết kế triển khai sau thiết kế cơ sở. Tiến hành cập nhật quy trình bảo trì cho phù hợp với các nội dung thay đổi thiết kế trong quá trình thi công xây dựng trước khi tiến hành nghiệm thu các hạng mục của công trình.

– Nhà thầu cung cấp thiết bị lắp đặt vào công trình lập và bàn giao cho chủ đầu tư quy trình bảo trì đối với thiết bị do mình cung cấp trước khi lắp đặt vào công trình;

– Trường hợp nhà thầu thiết kế xây dựng công trình, nhà thầu cung ứng thiết bị không lập được quy trình bảo trì, chủ đầu tư có thể thuê đơn vị tư vấn khác có đủ điều kiện năng lực để lập quy trình, bảo trì cho các đối tượng nêu tại Điểm a, Điểm b Khoản này và có trách nhiệm chi trả chi phí tư vấn;

– Chủ đầu tư tổ chức lập và phê duyệt quy trình bảo trì theo quy định;

– Với các công trình xây dựng đã đưa vào khai thác, sử dụng nhưng chưa có quy trình bảo trì thì chủ sở hữu hoặc người quản lý, sử dụng công trình tổ chức lập và phê duyệt quy trình bảo trì công trình xây dựng, có thể tổ chức kiểm định chất lượng công trình xây dựng làm cơ sở để lập quy trình bảo trì công trình xây dựng nếu cần thiết. Cần xác định rõ thời gian sử dụng còn lại của công trình.

Trên đây là những thông tin về quy trình bảo trì công trình xây dựng và quy định của pháp luật về bảo trì công trình xây dựng, mẫu bảo trì công trình xây dựng dành cho bạn tham khảo. Hy vọng tintucxaydung.com đã cung cấp tin tức bổ ích đối với bạn.

Đánh giá bài viết