Giải Đáp : giám sát tác giả là gì?

Hiện nay, trong quá trình thi công xây dựng công trình, một số người vẫn nhầm lẫn giữa giám sát tác giả và tư vấn giám sát. Để hiểu rõ giám sát tác giả là gì? Người phụ trách công việc này chịu trách nhiệm gì trong quá trình thi công? Hãy cùng tìm hiểu với tintucxaydung.com nhé.

Giám sát tác giả là gì?

Giám sát tác giả là công việc kiểm tra, xử lý, giải thích những vướng mắc, thay đổi hoặc phát sinh giúp đảm bảo việc thi công lắp đặt, hiệu chỉnh vật tư, thiết bị công nghệ thông tin, phần mềm thương mại hoặc phát triển, nâng cấp, chỉnh sửa phần mềm nội bộ, cơ sở dữ liệu theo đúng thiết kế thi công và đảm bảo quyền tác giả của cá nhân, tổ chức, tư vấn lập thiết kế thi công.

Có nhiều người vẫn nhầm lẫn giữa giám sát tác giả và tư vấn giám sát. Và dưới đây là nội dung công việc của tư vấn giám sát để bạn có thể phân biệt được sự khác nhau giữa 2 công việc trên:

– Nghiệm thu công trình khi đã thi công nhằm đảm bảo đúng chuẩn với thiết kế theo tiêu chuẩn xây dựng và chất lượng và xem công trình đã theo đúng tiến độ hay chưa.

– Yêu cầu nhà thầu thi công thực hiện đúng với những điều khoản đã ghi trên hợp đồng.

– Nếu công trình không đạt chất lượng thì người tư vấn giám sát có thể từ chối nghiệm thu.

– Khi có bất hợp lý về mặt thiết kế có thể đề xuất với chủ đầu tư của công trình để sửa đổi kịp thời.

Theo điều 28/Nghị định 46/2015/NĐ – CP) nội dung công việc giám sát tác giả là:

– Giải thích và làm rõ các tài liệu thiết kế công trình khi có yêu cầu của chủ đầu tư, nhà thầu thi công xây dựng và nhà thầu giám sát thi công xây dựng công trình.

– Khi được yêu cầu phối hợp với chủ đầu tư giải quyết các vướng mắc khi có phát sinh về thiết kế trong thời gian thi công công trình, điều chỉnh thiết kế phù hợp với thực tế thi công xây dựng công trình, xử lý những bất hợp lý trong thiết kế.

– Khi phát hiện thi công sai so với thiết kế được duyệt của nhà thầu thi công thì kịp thời thông báo với chủ đầu tư và đề xuất phương án xử lý kịp thời.

– Tham gia vào quá trình nghiệm thu xây dựng, hạng mục đã hoàn thành của công trình xây dựng theo yêu cầu của chủ đầu tư.

– Khi hoàn thành việc giám sát tiến hành ghi chép đầy đủ thông tin vào sổ nhật kí thi công hoặc thông qua văn bản.

Nội dung của giám sát tác giả nghiệm thu công trình xây dựng

– Nhà thầu xây dựng tiến hành nghiệm thu công trình trước khi yêu cầu của chủ đầu tư nghiệm thu. Sau khi quá trình nghiệm thu kết thúc mà phát sinh vấn đề và chuyển nhà thầu khác cần được nhà thầu mới xác nhận và tiến hành nghiệm thu lại khi cần thiết.

– Khi có phiếu yêu cầu nghiệm thu của nhà thầu thi công xây dựng chủ đầu tư phải có trách nhiệm tổ chức nghiệm thu công trình xây dựng kịp thời. Quá trình nghiệm thu xây dựng được phân thành các giai đoạn:

a.Tiến hành nghiệm thu từng phần công việc xây dựng trong quá trình thi công xây dựng công trình.

b.Nghiệm thu bộ phận công trình xây dựng, giai đoạn thi công xây dựng.

c.Tiến hành nghiệm thu khi hạng mục công trình hoàn thành, công trình xây dựng để đưa vào sử dụng.

– .Khi chủ đầu tư đã hoàn thành nghiệm thu thì các công trình mới được phép đi vào sử dụng.

– Cần có văn bản nghiệm thu bằng hai thứ tiếng là Tiếng Việt và tiếng nước ngoài nếu chủ đầu tư là người nước ngoài.

Giám sát tác giả là một công việc khó đòi  hỏi kỹ năng và kinh nghiệm. Nếu bạn mong muốn làm việc trong ngành nghề này trước tiên phải hiểu rõ chức năng và nhiệm vụ của nghề giám sát tác giả. Không chỉ vậy, những người làm trong nghề xây dựng cũng cần hiểu đúng và hiểu rõ về nó.

Đánh giá bài viết