Biên bản nghiệm thu tiếng anh

Sau khi các công trình xây dựng, dự án hoàn thành thì doanh nghiệp cần phải tiến hành nghiệm thu công trình. Nghiệm thu công trình nghĩa là kiểm tra chất lượng công trình trước khi đưa vào sử dụng. Và sau khi nghiệm thu cần có biên bản nghiệm thu. Biên bản nghiệm thu là cơ sở để doanh nghiệp soi chiếu, đối xét. Vậy biên bản nghiệm thu là gì và biên bản nghiệm thu tiếng Anh gì? Hãy theo dõi qua bài viết dưới đây để có cái nhìn rõ hơn nhé.

Biên bản nghiệm thu là gì?

Nghiệm thu là toàn bộ quy trình thẩm định, kiểm tra dự án, công trình sau khi hoàn thiện xây dựng và chuẩn bị đưa vào hoạt động. Nghiệm thu giúp doanh nghiệp kiểm tra chất lượng dự án trước khi bàn giao cho khách hàng. Quy trình này thực hiện thành biên bản và biên bản nghiệm thu chính là cơ sở làm việc sau này.

Biên bản nghiệm thu tiếng Anh là gì? Trong tiếng Anh biên bản nghiệm thu được gọi là: Acceptance Certificate.

Vai trò của biên bản nghiệm thu

Biên bản nghiệm thu có nội dung giống với việc tự nghiệm thu hoàn thành. Biên bản nghiệm thu dùng để làm căn cứ đánh giá chất lượng công việc của người thực hiện trong quá trình diễn ra dự án.

Nội dung của biên bản nghiệm thu bao gồm:

– Nguyên vật liệu;

– Công cụ dụng cụ;

– Khối lượng công việc.

Điều kiện để tiến hành nghiệm thu công trình

Dựa theo Điều 31 Nghị định 46/2015/NĐ – CP, điều kiện để tiến hành nghiệm thu công trình là:

– Các công trình xây dựng đã thực hiện nghiệm thu theo quy định tại điều 27, điều 30. Kết quả thí nghiệm, kiểm tra, chạy thử đảm bảo yêu cầu kỹ thuật dựa theo quy định của thiết kế xây dựng.

– Không còn tồn tại, vướng mắc về chất lượng thi công xây dựng. Và không ảnh hưởng tới an toàn khai thác, sử dụng công trình.

– Nghiệm thu về phòng cháy chữa cháy được cơ quan cảnh sát phòng cháy và chữa cháy ra văn bản nghiệm thu dựa trên quy định của pháp luật về phòng cháy và chữa cháy.

– Được cơ quan phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường cấp giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường của dự án theo quy định của pháp luật bảo vệ môi trường và văn bản chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền khác theo quy định của pháp luật.

Một số lưu ý khi tiến hành quy trình nghiệm thu

Quy trình thực hiện

– Tiến hành nghiệm thu nguyên vật liệu, trang thiết bị, sản phẩm trong quá trình xây dựng công trình;

– Nghiệm thu từng hạng mục;

– Nghiệm thu theo giai đoạn, bộ phận;

– Nghiệm thu hoàn thành sản phẩm, dịch vụ và tiến hành đưa vào bàn giao sử dụng.

Các thành phần thực hiện trực tiếp nghiệm thu là:

– Đại diện bên cung cấp nguyên vật liệu, trang thiết bị;

– Đại diện chủ đầu tư;

– Đại diện doanh nghiệp.

Tiêu chí giám sát, nghiệm thu

– Đảm bảo nội dung chính xác, đầy đủ.

-Có biên bản rõ ràng, cụ thể đối với từng mốc thời gian kiểm tra hạng mục;

– Việc giám sát phải thường xuyên diễn ra cho đến khi hoàn thành công trình;

– Thận trọng, tỉ mỉ, kỹ càng khi tiến hành nghiệm thu và phải báo ngay cho các bên liên quan nếu có vấn đề hoặc phát sinh vấn đề đảm bảo đúng quyền lợi và yêu cầu của khách hàng.

Nghiệm thu là hạng mục quan trọng của các doanh nghiệp trong các dự án, công trình xây dựng. Có nghiệm thu và biên bản nghiệm thu thì mới cho ra đời những công trình đảm bảo chất lượng, đạt yêu cầu. Trên đây là những thông tin về biên bản nghiệm thu tiếng anh và những điều liên quan đến nghiệm thu công trình dành cho bạn tham khảo.

Đánh giá bài viết