Hồ sơ quản lý chất lượng công trình gồm những gì?

Hồ sơ quản lý chất lượng công trình gồm những gì? Bạn có biết hay không? Nếu chưa biết những thông tin này hãy theo dõi bài viết dưới đây của tintucxaydung. Đừng bỏ lỡ tin tức hấp dẫn này nhé.

Hồ sơ quản lý chất lượng công trình gồm những gì?

– Danh mục các thay đổi thiết kế trong quá trình thi công xây dựng công trình và các văn bản thẩm định, phê duyệt của cấp có thẩm quyền.

– Bản vẽ hoàn công.

– Lập kế hoạch, biện pháp kiểm tra, kiểm soát chất lượng thi công xây dựng công trình.

– Các chứng từ chứng nhận xuất xứ hàng hóa, nhãn mác hàng hóa, tài liệu công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với sản phẩm, hàng hóa, chứng nhận hợp quy, công bố hợp quy, thông báo tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy của cơ quan chuyên ngành, chứng nhận hợp chuẩn theo quy định của luật chất lượng sản phẩm hàng hóa.

– Các kết quả quan trắc, đo đạc, thí nghiệm trong quá trình thi công.

– Các biên bản nghiệm thu công việc xây dựng, nghiệm thu bộ phận, giai đoạn công trình trong quá trình thi công xây dựng.

– Các kết quả thí nghiệm đối chứng, kiểm định chất lượng công trình, thí nghiệm khả năng chịu lực kết cấu xây dựng.

– Hồ sơ quản lý chất lượng của thiết bị lắp đặt vào công trình.

– Quy trình vận hành, khai thác công trình, quy trình bảo trì công trình.

– Văn bản thỏa thuận, chấp thuận, xác nhận của các tổ chức, cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

– Hồ sơ giải quyết sự cố công trình

– Phụ lục tồn tại cần sửa chữa, khắc phục sau khi đưa hạng mục công trình và sử dụng.

– Biên bản nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng

– Văn bản thông báo của cơ quan có thẩm quyền

– Các hồ sơ, tài liệu liên quan trong quá trình thực hiện kiểm tra công tác nghiệm thu theo quy định.

– Các hồ sơ, văn bản, tài liệu có liên quan trong giai đoạn thi công xây dựng và nghiệm thu công trình xây dựng.

Hồ sơ quản lý chất lượng vật liệu, sản phẩm, cấu kiện, thiết bị sử dụng cho công trình

Hồ sơ bao gồm:

– Chứng chỉ chất lượng của nhà sản xuất theo yêu cầu của hợp đồng và quy định của pháp luật

– Chứng chỉ xuất xứ phù hợp với quy định của hợp đồng giữa nhà thầu cung ứng.

– Có giấy chứng nhận hợp quy định theo tiêu chuẩn kỹ thuật và pháp luật có liên quan đối với vật liệu, sản phẩm, cấu kiện, thiết bị thuộc đối tượng phải thực hiện chứng nhận hợp quy.

– Các thông tin, tài liệu liên quan tới vật liệu, sản phẩm, cấu kiến, thiết bị sử dụng cho công trình

– Các kết quả thử nghiệm, thí nghiệm, kiểm định vật liệu, sản phẩm, cấu kiện, thiết bị sử dụng cho công trình.

Biên bản nghiệm thu công việc xây dựng

Biên bản nghiệm thu gồm các nội dung:

– Tên công việc được nghiệm thu

– Thời gian và địa điểm nghiệm thu

– Thành phần ký biên bản nghiệm thu

– Kết luận nghiệm thu, trong đó có nêu rõ chấp thuận hoặc không chấp thuận nghiệm thu. Đồng ý cho triển khai các công việc tiếp theo, yêu cầu sửa chữa, hoàn thiện công việc đã thực hiện và các yếu cầu khác.

– Chữ ký, họ và tên, chức vụ của người ký biên bản nghiệm thu.

– Phụ lục kèm theo.

Bài viết trên của tintucxaydung đã cho bạn biết thông tin về hồ quản lý chất lượng gồm những gì? Mong rằng bạn đọc đã có thêm sự hiểu biết về vấn đề này.

Đánh giá bài viết