Thu nhập chịu thuế tính trước trong doanh nghiệp

Thu nhập chịu thuế tính trước là gì? Khi nói đến khái niệm này nhiều kế toán làm việc trong ngành cũng chưa hiểu rõ về bản chất thực sự của nó. Nếu bạn đang có mong muốn tìm hiểu rõ hơn về thu nhập chịu thuế tính trước đừng bỏ lỡ bài viết sau đây của tintucxaydung.com nhé.

Những người trong ngành thường bàn luận về thu nhập chịu thuế tính trước nhưng họ chưa hiểu rõ về khái niệm này. Và từ đó có rất nhiều khái niệm giải thích cho thu nhập chịu thuế tính trước.

Thu nhập chịu thuế tính trước là gì?

Thu nhập chịu thuế tính trước chính là giá trị chênh lệch giữa giá trị hàng hóa bán ra với giá trị tạo ra hàng hóa của nhà thầu. Và bản chất của thu nhập chịu thuế tính trước chính là lợi nhuận của nhà thầu được tính trước khi hoàn thành dự án cho chủ đầu tư.

Nói rõ hơn giá trị tạo ra hàng hóa chính là chi phí chi trả để tạo ra hàng hóa đó. Các công trình xây dựng hoặc các sản phẩm khi được nhà thầu sản xuất ra hay mua lại từ một đơn vị khác và tiến hành bán trực tiếp hoặc sử dụng làm nguyên vật liệu xây dựng công trình cho chủ đầu tư thì nhà thầu đã phải bỏ ra một khoản chi phí nhất định để có được nguồn nguyên liệu, các sản phẩm này. Ngoài ra là các khoản chi phí cần phải chi trả để đưa sản phẩm vào dự án, công trình như: Chi phí vận chuyển, chi phí nhập khẩu, chi phí chi trả cho công nhân, thuế VAT,…

Và giá trị hàng hóa chính là giá trị mong đợi khi bán ra của nhà thầu cộng với giá trị tạo ra hàng hóa.

Cách tính thu nhập chịu thuế tính trước

Thu nhập chịu thuế tính trước = 5.5% tổng giá trị chi phí trực tiếp đã xây dựng trong quyết toán hay còn được gọi là lãi định mức.

Dựa theo quy định hiện hành của chính phủ, khi lập dự toán chi phí xây dựng cho công trình xây dựng phải tính thu nhập chịu thuế tính trước theo cách nhân định mức tỷ lệ (quy định theo từng công trình xây dựng) với chi phí trực tiếp + chi phí chung.

Nếu trường hợp có vật tư do chủ đầu tư cung cấp thì giá trị vật tư được cấp vẫn tính vào chi phí vật liệu nằm trong khoản chi phí trực tiếp. Dự toán xây lắp của các nhà thầu sẽ được các chủ đầu tư tổng hợp và phê duyệt để làm cơ sở định giá trần cho gói thầu phục vụ cho đấu thầu hoặc chỉ định thầu.

Vì sao nhà thầu cần tính thu nhập chịu thuế tính trước?

Đây là câu hỏi băn khoăn của rất nhiều người. Dựa theo nguyên tắc định giá sản phẩm trong xây dựng thì khi nhà thầu tham gia đấu thầu xây dựng một dự án, công trình nào đó để giành được quyền cung cấp sản phẩm thì nhàu thầu cần định trước giá sẽ tranh bán. Giá tranh bán chính là mức giá mà nhà thầu mong đợi bán ra và là giá trị hợp đồng với chủ thầu cùng với nhà đầu tư.

Và giá đó chính là giá tham gia dự thầu. Nó được tính bằng tổng chi phí trực tiếp và chi phí chung cộng với lợi nhuận tính trước của nhà thầu cộng thuế VAT.

Khi tham gia đấu thầu các nhà thầu thường không tính thu nhập chịu thuế tính trước bằng tỷ lệ do nhà nước quy định mà sẽ tính thấp hơn so với định mức hoặc có thể bằng 0 để có khả năng cạnh tranh cao hơn trong vụ đấu thầu.

Việc tính thu nhập chịu thuế tính trước trong các doanh nghiệp là điều quan trọng. Thông qua việc tính toán đó các doanh nghiệp mới duy trì được lợi nhuận của mình và có thêm nhiều vụ đấu thầu thành công.

Đánh giá bài viết