/07/| Autocad | Tag:

Hướng dẫn cách dùng lệnh AL trong Cad

Lệnh AL trong Cad hay còn gọi là lệnh Aligns. Đây là lệnh có chức năng: Dịch chuyển, xoay và Scale tỉ lệ cho đối tượng 2D hoặc 3D. Bạn có thể dùng 1, 2 hoặc 3 cặp điểm để xác định vị trí, di chuyển, xoay đối tượng gốc ban đầu so với đối tượng mới. Vậy, cách dùng với 1, 2 hay 3 cặp điểm với lệnh AL thực hiện như thế nào? Bài viết dưới đây sẽ giúp bạn hoàn thiện kỹ năng này một cách thành thạo.

Bước 1: Gọi lệnh AL trong Cad

Cách 1: Gõ lệnh Align từ Command line

Cách 2: Chọn Al, nhấn Enter.

Cách 3: Click tab Home > Modify > Align.

Bước 2: Select objects

Chọn đối tượng gốc mà bạn muốn Align > Enter.

Bước 3: Xác định một, hai hoặc ba cặp điểm nguồn và điểm đích để sắp xếp các đối tượng chọn

Sử dụng một cặp điểm (First source point, First destination point)

Khi bạn chỉ chọn một cặp điểm gốc và điểm đích, các đối tượng được chọn sẽ di chuyển ở dạng 2D hoặc 3D từ điểm nguồn (1) đến điểm đích (2).

Sử dụng 2 cặp điểm (First and Second source and destination points)

Chỉ định một điểm gốc (1) và sau đó là điểm đích tương ứng (2). Sau đó chỉ định điểm gốc thứ hai (3) và điểm đích thứ hai (4).

Khi bạn chọn hai cặp điểm, bạn có thể dời, quay và tỉ lệ các đối tượng chọn trong 2D hoặc 3D để sắp xếp với các đối tượng khác.

Cặp điểm đầu tiên (1, 2) xác định điểm gốc cho Align. Cặp điểm thứ hai (3, 4) xác định góc quay. Sau khi bạn nhập cặp điểm thứ hai, bạn sẽ được nhắc chia tỷ lệ đối tượng. Khoảng cách giữa các điểm đích thứ nhất và thứ hai (2, 4) được sử dụng làm độ dài tham chiếu mà đối tượng được chia tỷ lệ. Chia tỷ lệ chỉ khả dụng khi bạn căn chỉnh các đối tượng bằng hai cặp điểm.

Trường hợp bạn sử dụng hai điểm nguồn và đích để thực hiện việc sắp xếp 3D trên các mặt phẳng làm việc không vuông góc thì bạn nhận được các kết quả không đoán trước được.

Sử dụng 3 cặp điểm (First, Second, and Third source and destination points)

Specify first source point: Chọn điểm nguồn thứ nhất (1).

Specify first destination point: Chọn điểm đích thứ nhất (2).

Specify second source point: Chọn điểm nguồn thứ hai (3).

Specify second destination point: Chọn điểm đích thứ hai (4).

Specify third source point: Chọn điểm nguồn thứ ba (5).

Specify third destination point: Chọn điểm đích thứ ba (6).

Khi bạn chọn ba cặp điểm, bạn có thể di chuyển và xoay các đối tượng đã chọn trong 3D để căn chỉnh với các đối tượng khác.

Các đối tượng được chọn di chuyển từ điểm gốc (1) đến điểm đích (2). Đối tượng được chọn được xoay (1, 3) sao cho nó thẳng hàng với đối tượng đích (2, 4). Đối tượng được chọn sau đó được xoay một lần nữa (3, 5) để nó thẳng hàng với đối tượng đích (4, 6).

Bước 4: Nhấn Enter để kết thúc lệnh AL trong CAD

Thay vì sử dụng một loạt các lệnh move, rotate, scale, bạn chỉ cần duy nhất lệnh AL để căn chỉnh đối tượng với đối tượng khác trong 2D và 3D. Vì thế, thành thạo cách sử dụng lệnh AL trong Cad sẽ giúp bạn xử lý công việc nhanh chóng và chính xác hơn rất nhiều.

Đánh giá bài viết