Ich là gì? Cơ cấu tổ chức của Ich

Chắc hẳn khi nhắc tới khái niệm ICH có không ít người thắc mắc không biết từ này nói về lĩnh vực gì? Nếu bạn đọc cũng có cùng thắc mắc Ich là gì thì hãy để tintucxaydung chia sẻ để bạn có thêm thông tin nhé. 

Ich là gì?

Ich là cụm từ viết tắt của cụm từ trong tiếng Anh là International Conference on Harmonization. Trong tiếng Việt người ta dịch cụm từ này thành hội nghị quốc tế về hài hòa hóa các thủ tục đăng ký dược phẩm sử dụng cho con người.

Định nghĩa: ICH (International Conference on Harmonization là một sáng kiến, tập hợp cơ quan quản lý và ngành công nghiệp dược phẩm để thảo luận về khía cạnh khoa học và kỹ thuật phát triển sản phẩm dược phẩm và đăng ký.

Cơ cấu tổ chức của Ich

Hiện nay, bà Lenita Lenita Lindström-Gommers (EC, Châu Âu) chính là chủ tịch hội đồng của tổ chức này. 

Phó chủ tịch là bà Pr=etra Doerr.

Cơ cấu tổ chức gồm 4 bộ phận chính đó là: 

– Hội ICH 

– Ban quản lý ICH 

– Ban quản lý MedDra 

– Ban thư ký ICH 

Hội đồng ICH là tập hợp tất cả các thành viên và quan sát viên của Hiệp hội ICH với tư cách là cơ quan quản lý bao trùm của ICH.

Yêu cầu

Đối với kế hoạch hoạt động và ngân sách sẽ được hiệp hội tiến hành thông qua liên qua tới các quyết định cụ thể. 

Các điều phối viên, thành viên thuộc ban thư ký của Ich phải có trách nhiệm hỗ trợ các đại diện thành viên được chỉ định khi tham gia vào hội đồng. 

Chức năng của Ich

Ủy ban quản lý chính là cơ quan sẽ thực hiện giám sát các lĩnh vực hoạt động của các quốc gia thành viên.

Vai trò quản lý, hỗ trợ và tạo điện kiện cho việc duy trì, phát triển và phổ biến MedDRA doỦy ban Quản lý MedDra (MC) có trách nhiệm chỉ đạo MedDRA, thuật ngữ y tế tiêu chuẩn của ICH. MedDRA MC.

Ban thư ký sẽ thực hiện việc điều phối hoạt động của tổ chức và có nhiệm vụ hỗ trợ hội đồng và các nhóm làm việc. 

Trách nhiệm và kế hoạch của Ich

Đối với thuốc

– Với thuốc nằm trong danh mục thuốc đấu thầu tập trung cấp quốc gia, danh mục thuốc đàm phán giá:

Thông báo được dựa trên kế hoạch có sẵn, tối đa là 36 tháng và có phân chia theo từng nhóm thuốc và tiến độ cung cấp theo từng quý, từng năm. 

– Với thuốc thuộc danh mục thuốc đấu thầu tập trung cấp địa phương

Kế hoạch được lập theo thông báo của đơn vị mua thuốc tập trung cấp địa phương, với thời gian nhiều nhất là 36 tháng, có sự phân chia theo nhóm thuốc và tiến độ cung cấp theo từng quý, từng năm.

– Với thuốc cơ sở y tế tự tổ chức lựa chọn nhà thầu

Tối đa là 12 tháng hoặc khi có nhu cầu đột xuất, và phân chia theo từng nhóm thuốc. 

Đối với cơ sở y tế

Cơ sở y tế tiến hành lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc nhằm đảm bảo đơn vị hoạt động thường xuyên đối với thuốc ngoài danh mục thuốc đấu thầu tập trung cấp quốc gia.

Đối với các cơ sở y tế hoạt động tại địa phương và cơ sở y tế thuộc cấp trung ương và trụ sở phải đặt trên địa bàn của địa phương mới được quyền áp dụng danh mục thuốc đấu thầu tập trung cấp địa phương. 

Mong rằng với những thông tin mà chúng tôi cung cấp thì bạn đã hiểu Ich là gì và cơ chế hoạt động của nó như thế nào. Hãy tiếp tục đồng hành cùng chúng tôi trong những bài viết tiếp theo. 

Đánh giá bài viết