Performance bond là gì?

Bạn đã bao giờ nghe đến thuật ngữ Performance bond là gì hay chưa? Performance bond là trái phiếu bảo đảm. Đây là một thuật ngữ thường được sử dụng trong lĩnh vực kinh tế. Cùng với tintucxaydung.com tìm hiểu rõ hơn về thuật ngữ này nhé.

Performance bond là gì?

Thuật ngữ Performance bond thường được sử dụng trong lĩnh vực kinh tế. Thuật ngữ này có nhiều nghĩa liên quan đến các mảng đó là:

Đấu thầu

Trái phiếu thực hiện hợp đồng

Trái phiếu hay bảo lãnh do một ngân hàng cấp cho nhà thầu để nhà thầu nộp cho chủ dự án (chủ đầu tư) bảo đảm đối với một phần giá xác định trong giá trị hợp đồng liên quan khi thực hiện hợp đồng đó.

Kinh tế

– Giấy cam kết thi hành hợp đồng;

– Giấy bảo đảm thực hiện;

– Giấy bảo đảm hiện thực.

Performance bond còn có nghĩa là trái phiếu bảo đảm.

Trái phiếu bảo đảm là trái phiếu khi thanh toán khoản tiền cho người vay thụ hưởng nếu người mua hay người ký kết không thực hiện một điều hay một số điều hoặc vi phạm hợp đồng. Đó có thể là trái phiếu bảo đảm được mua từ công ty bảo hiểm, tiền mặt được giữ trong tài khoản giám hộ bởi ngân hàng hoặc một bên thứ ba.

Ý nghĩa

Khi công việc giao cho bên trúng thầu, trái phiếu bảo đảm sẽ thực hiện sự bảo đảm cho việc hoàn thành công việc đó.

Thông thường, trái phiếu bảo đảm sẽ được sử dụng trong phát triển bất động sản, xây dựng. Trong đó chủ sở hữu, nhà đầu tư có thể yêu cầu nhà phát triển bảo đảm nhà thầu, người quản lý dự án mua trái phiếu đảm bảo giá trị của công trình không bị mất trong bất cứ trường hợp nào (Ví dụ như khả năng thanh toán của nhà thầu).

Trường hợp trái phiếu bảo lãnh có thể được yêu cầu phát hành trong các hợp đồng lớn ngoài các dự án xây dựng dân dụng. Trong hợp đồng hàng hóa nơi người bán được yêu cầu cung cấp trái phiếu để giúp trấn an người mua là nếu hàng hóa được bán không thực sự được gia thì ít nhất người mua sẽ nhận được bồi thường chi phí đã bỏ ra của mình.

Xây dựng

Performance bond nghĩa là bảo lãnh thực hiện hợp đồng.

Bảo lãnh thực hiện hợp đồng là cam kết của ngân hàng với bên nhận bảo lãnh, bảo đảm thực hiện đúng và đầy đủ các nghĩa vụ của khách hàng theo hợp đồng đã kí kết với bên nhận bảo lãnh.

Khi xảy ra trường hợp khách hàng vi phạm hợp đồng và phải bồi thường cho bên nhận bảo lãnh mà không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ thì ngân hàng sẽ thực hiện việc bồi thường thay.

Loại bảo lãnh này rất thông dụng. Bảo lãnh thường có hiệu lực ngay khi chấm dứt hiệu lực của bảo lãnh dự thầu. Các bên tham gia bảo lãnh thực hiện hợp đồng có:

– Người thụ hưởng bảo lãnh là người mua.

– Người xin bảo lãnh là người bán.

Mục đích của bảo lãnh thực hiện hợp đồng

Mục đích:

– Người bán phải có nghĩa vụ, trách nhiệm thực hiện đúng những điều đã kí kết trong hợp đồng;

– Người bán phải bồi thường cho người mua nếu người bán vi phạm hợp đồng. Một số trường hợp vi phạm hợp đồng như:

– Giao hàng chậm;

– Không giao hàng;

– Không đúng chất lượng, số lượng,…

Mức bảo lãnh thực hiện hợp đồng thường rơi vào khoảng 5 – 10% giá trị của hợp đồng.

Trong quá trình thực hiện hợp đồng các bên luôn muốn có sự ràng buộc về quyền và nghĩa với nhau. Qua đó để đảm bảo các bên phải tuân thủ thực hiện các thỏa thuận mình đã cam kết trong hợp đồng và đó là việc cần thực hiện bảo lãnh khi thực hiện hợp đồng. Trên đây là những thông tin giúp bạn hiểu rõ thuật ngữ performance bond là gì?

 

Đánh giá bài viết