Hợp đồng liên danh là gì? Lưu ý khi soạn thảo hợp đồng

Hợp đồng liên danh là mẫu hợp đồng rất quan trọng trong quá trình thực hiện các dự án đầu tư của doanh nghiệp. Vậy bạn có biết hợp đồng liên danh là gì? Hãy cùng tìm hiểu loại hợp đồng này qua bài viết dưới đây của tintucxaydung.

Hợp đồng liên danh là gì?

– Hợp đồng liên danh được ký kết giữa 2 hoặc nhiều bên để liên danh với nhau để thực hiện một việc gì đó.

– Trong đấu thầu thường sử dụng hợp đồng liên doanh. Các bên hợp tác, liên kết tạo thành liên dnh để tham dự gói thầu.

– Hình thức liên danh thực hiện dự án đầu tư kinh tế, các bên tham gia góp vốn đầu tư vào dự án cùng nhau thỏa thuận và thống nhất ký vào bản hợp đồng. Trong bản hợp đồng có các điều khoản về tỷ lệ góp vốn, phương thức hạch toán, quyền lợi và nghĩa vụ của các bên góp vốn.

– Hợp đồng liên danh quy định về các thành viên tham gia liên danh, mục đích, quyền và nghĩa vụ của mỗi thành viên trong liên danh.

Mẫu hợp đồng liên danh

Nội dung trong hợp đồng liên danh bao gồm:

– Chủ thể của hợp đồng liên danh

– Tên và đại diện liên danh

– Phân chia công việc trong hợp đồng liên danh

– Nguyên tắc hoạt động trong liên danh

– Công tác tài chính kế toán trong hợp đồng liên danh

– Trách nhiệm của đại diện liên danh, người đại diện liên danh

– Trách nhiệm của mỗi thành viên trong liên danh

– Điều khoản bất khả kháng trong hợp đồng liên danh

– Phạt hợp đồng và bồi thường thiệt hại trong hợp đồng liên danh

– Giải quyết tranh chấp trong hợp đồng liên danh

Một số lưu ý khi soạn thảo hợp đồng liên danh

– Về thông tin giữa các bên liên danh: Người soạn thảo cần phải ghi đầy đủ địa chỉ, người đại diện theo pháp luật kèm chức vụ, điện thoại, mã số thuế, Fax.

– Tên và đại diện liên danh thì cần phải đưa ra được sự thống nhất tên, con dấu, tài khoản ngân hàng,… của pháp nhân liên doanh và người đại diện theo pháp luật cho pháp nhân mới.

– Mục đích liên danh người soạn thảo cần ghi rõ mục đích thỏa thuận giữa các bên, quyền và nghĩa vụ các bên liên danh.

– Nguyên tắc hoạt động của liên danh ghi rõ nguyên tắc làm việc của các bên.

– Hợp đồng cần ghi rõ các vấn đề như khi có tranh chấp xảy ra thì phải giải quyết ở đâu? Trách nhiệm của các bên.

Việc xuất hóa đơn trong hợp đồng liên danh

Trong trường hợp các bên tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh phân chia kết quả kinh doanh bằng lợi nhuận trước thuế thu nhập doanh nghiệp thì doanh thu để xác định thu nhập trước thuế là số tiền bán hàng hóa, dịch vụ theo hợp đồng.

– Các bên tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh phải cử ra một bên làm đại diện có trách nhiệm xuất hóa đơn, ghi nhận doanh thu, chi phí, xác định lợi nhuận trước thuế thu doanh nghiệp chia cho từng bên tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh.

– Mỗi bên tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh tự thực hiện nghĩa vụ thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định hiện hành.

Trường hợp các bên tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh phân chia kết quả kinh doanh bằng lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp thì doanh thu để xác định thu nhập chịu thuế là số tiền bán hàng hóa, dịch vụ theo hợp đồng.

– Các bên tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh phải cử ra một bên làm đại diện có trách nhiệm xuất hóa đơn, ghi nhận doanh thu, chi phí và kê khai nộp thuế thu nhập doanh nghiệp thay cho các bên còn lại tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh.

Hy vọng bài viết trên đã giúp bạn đọc hiểu hợp đồng liên danh là gì? Nếu thấy bài viết là hữu ích hãy theo dõi các bài viết tiếp theo của tintucxaydung.

5/5 - (1 bình chọn)