Biên bản nghiệm thu công trình đưa vào sử dụng

Sau khi xây dựng công trình xong thì bên đơn vị chủ thầu cần phải tiến hành nghiệm thu công trình. Mọi số liệu nghiệm thu đều được ghi lại trong biên bản nghiệm thu công trình. Vậy bạn đã biết biên bản nghiệm thu công trình đưa vào sử dụng là gì hay chưa? Nếu chưa hãy cùng tìm hiểu với tintucxaydung nhé.

Biên bản nghiệm thu công trình là gì?

Nghiệm thu công trình là quy trình kiểm tra chất lượng trước khi đưa vào sử dụng giữa chủ đầu tư và nhà thầu. Các cơ quan có thẩm quyền sẽ thực hiện công việc này bằng cách dựa trên bản vẽ và các số liệu thi công. Nếu công trình thi công đạt tiêu chuẩn chất lượng thì mới được phép đưa vào hoạt động.

Mẫu biên bản nghiệm thu hoàn thành đưa vào sử dụng được lập ra để ghi chép lại quá trình nghiệm thu hoàn thành công trình. Trong mẫu biên bản cần phải ghi rõ các hạng mục của công trình, địa điểm xây dựng công trình, các thành phần tham gia nghiệm thu và đánh giá nghiệm thu.

Nội dung biên bản nghiệm thu công trình đưa vào sử dụng là gì?

Dựa theo điều 9, Thông tư số 26/2016/TT-BXD, nội dung biên bản nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng đưa vào sử dụng bao gồm:

Biên bản nghiệm thu hoàn thành hạng mục công trình, công trình xây dựng

– Tên hạng mục công trình, công trình xây dựng được nghiệm thu;

– Thời gian và địa điểm nghiệm thu;

– Thành phần ký biên bản nghiệm thu;

– Đánh giá về chất lượng của hạng mục công trình, công trình xây dựng hoàn thành so với nhiệm vụ thiết kế, chỉ dẫn kỹ thuật và các yêu cầu khác của hợp đồng xây dựng.

– Đánh giá về việc thực hiện các yêu cầu của cơ quan phòng cháy chữa cháy, cơ quan quản lý nhà nước về môi trường, cơ quan chuyên môn về xây dựng và các yêu cầu khác của pháp luật.

– Kết luận nghiệm thu.

– Chữ ký, họ tên, chức vụ và đóng dấu pháp nhân của người ký biên bản nghiệm thu.

– Phụ lục kèm theo nếu có.

Thành phần ký biên bản nghiệm thu

– Người đại diện theo pháp luật của chủ đầu tư hoặc người được ủy quyền;

– Người đại diện theo pháp luật của nhà thầu giám sát thi công xây dựng;

– Người đại diện theo pháp luật của các nhà thầu chính thi công xây dựng hoặc tổng thầu trong trường hợp áp dụng hợp đồng tổng thầu, trường hợp nhà thầu là liên danh phải có đầy đủ người đại diện theo pháp luật của từng thành viên trong liên danh, trừ trường hợp có thỏa thuận khác.

– Người đại diện theo pháp luật và chủ nhiệm thiết kế của nhà thầu thiết kế khi có yêu cầu của chủ đầu tư.

– Người đại diện theo pháp luật của cơ quan có thẩm quyền ký hợp đồng dự án hoặc người được ủy quyền trong trường hợp thực hiện đầu tư theo hình thức đối tác công tư.

Mẫu biên bản nghiệm thu công trình đưa vào sử dụng

Nội dung của mẫu biên bản nghiệm thu bao gồm:

– Tên dự án, công trình.

– Hạng mục công trình.

– Địa điểm xây dựng.

– Thành phần tham gia nghiệm thu.

– Thành phần trực tiếp nghiệm thu.

+ Đại diện ban quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi

+ Đại diện nhà thầu thi công xây dựng

+ Đại diện nhà thầu tư vấn thiết kế

– Các đơn vị khách mời

– Đại diện Sở chuyền ngành

– Đại diện đơn vị quản lý khai thác

– Đại diện UBND huyện

– Các đơn vị khác.

Trên đây là mẫu biên bản nghiệm thu công trình đưa vào sử dụng để bạn đọc tham khảo. Hy vọng bài viết này hữu ích đối với bạn.

5/5 - (1 bình chọn)