Bản vẽ thi công tiếng Anh là gì?

Để cho ra đời những căn nhà đẹp không chỉ phụ thuộc vào quá trình xây dựng mà đóng vai trò rất lớn trong đó chính là bản vẽ thi công. Vậy bản vẽ thi công là gì? Bản vẽ thi công tiếng Anh là gì? Ai có trách nhiệm lập bản vẽ thi công? Bài viết dưới đây của tintucxaydung.com sẽ giúp bạn tìm hiểu về điều đó.

Bản vẽ thi công là gì?

Bản vẽ thi công là loại bản vẽ thường sử dụng trong các công trình xây dựng như: Nhà ở, chung cư, văn phòng, đường xá, tòa nhà lớn,… Bản vẽ thi công là giai đoạn cuối nằm trong quy trình thiết kế của công trình xây dựng. Khi được chủ đầu tư phê duyệt, bản vẽ thi công sẽ được tiến hành theo đúng thời gian và tiến độ đã được đề ra.

Bản vẽ thi công tiếng Anh là construction drawings. Trong nghị định số 46/2015/NĐ_CP của Chính phủ có ghi rõ bản vẽ thi công là bản vẽ công trình xây dựng hoàn thành, trong đó thể hiện vị trí, kích thước, vật liệu và các thiết bị sử dụng trong thực tế.

Bản vẽ thi công nằm trong hồ sơ thiết kế và hồ sơ thi công, trong bản vẽ thi công có lập dự toán và bóc tách khối lượng. Điều đó giúp cho kiến trúc sư và những bộ phận có liên quan sẽ thuận lợi trong việc lên khối lượng nguyên vật liệu, dự toán kinh phí xây dựng cho công trình.

Bản vẽ thi công chính là phần cụ thể hóa từ bản vẽ thiết kế sơ bộ, gồm:

– Thuyết minh giải pháp thiết kế;

– Bảng tính chọn thiết bị;

– Bản vẽ cad…

Từ bản vẽ thi công của kỹ sư thiết kế mà người giám sát công trình sẽ thuận lợi, dễ dàng hơn trong công tác quản lý số lượng và tiến độ công nhân xây dựng.

Bên nào chịu trách nhiệm lập bản vẽ thi công?

Theo quy định của Chính phủ ở điều 11.1 và điều 11.2 thông tư số 26/2016/TT – BXD về trách nhiệm lập bản vẽ thi công đó là:

1.Nhà thầu thi công xây dựng có trách nhiệm lập bản vẽ hoàn công hạng mục công trình, công trình xây dựng hoàn thành do mình thi công. Riêng các bộ phận công trình bị che khuất phải được lập bản vẽ hoàn công hoặc được đo đạc xác định kích thước, thông số thực tế trước khi tiến hành công việc tiếp theo.

2.Đối với trường hợp nhà thầu liên danh thì từng thành viên trong liên danh có trách nhiệm lập bản vẽ hoàn công phần việc do mình thực hiện, không được ủy quyền cho thành viên khác trong liên danh thực hiện.

2.Bản vẽ hoàn công được lập như thế nào?

Theo phụ lục II.1.a và b thông tư số 26/2016/TT – BXD:

a.Trường hợp các kích thước, thông số thực tế của hạng mục công trình, công trình xây dựng không vượt quá sai số cho phép so với kích thước, thông số thiết kế thì bản vẽ thi công được chụp lại và được các bên liên quan và có thẩm quyền đóng dấu ký xác nhận lên bản vẽ để làm bản vẽ hoàn công. Nếu các kích thước, thông số thực tế thi công có thay đổi so với kích thước, thông số của bản vẽ được phê duyệt thì cho phép nhà thầu thi công xây dựng ghi lại các trị số kích thước, thông số thực tế trong ngoặc đơn bên cạnh hoặc bên dưới các trị số kích thước, thông số cũ trong tờ bản vẽ này.

b.Trong trường hợp cần thiết, nhà thầu thi công xây dựng có thể vẽ lại bản vẽ hoàn công mới, có khung tên bản vẽ hoàn công tương tự như mẫu dấu bản vẽ hoàn công quy định tại Phụ lục.

Bản vẽ thi công đóng vai trò quan trọng trong quá trình thực hiện dự án xây dựng. Hi vọng với những gì bài viết cung cấp đã giúp bạn hiểu được bản vẽ thi công là gì và bản vẽ thi công tiếng Anh là gì?

Đánh giá bài viết